SOĞUK SAVAŞ

6 Ağustos 1945. Little Boy kod adlı atom bombası, Enola Gay isimli uçaktan Japonya'nın Hiroşima kentine bırakıldı. Bombanın açığa çıkardığı enerji "bir şeyi" uyandırdı. Söz konusu "şey" tanımlanmadı. 1947. Soğuk Savaş'ın başlangıcı. Trinity sistemiyle beraber başlayan nükleer bomba testleri "bir şeyi" hedef aldı. Hedef tanımlanmadı. 1 Mart 1954. Castle Bravo, Bikini Atolü'nde detone edildi. Yeterli önlemler alınmadan yapılan bu deneme, "acele ettirildi". Test sahası dışında kalan bir bölgede, planlanandan erken yapılan bu detonasyonun sebebi açıklanmadı. 15 megatonluk bomba, o güne kadar yapılmış en tahrip edici bombaydı. 30 Ekim 1961. Çar Bombası detone edildi. 50 megatonluk bombanın sesi kuzey yarım kürenin neredeyse tamamından duyuldu. 1962. 178 ayrı nükleer silah denemesi yapıldı.

Bir kriz komitesi olan Soğuk Savaş Komitesi'nde katılımcılar, onlara verilen bu gizemi aralamak ve ülkeleri ile blokları adına en sağlıklı çözümleri bulmakla yükümlüdür.